Megrendelő Munka megnevezése Időtartam Kép
Mágocs Város Önkormányzata Mágocs csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés 2009-06-29 - 2009-10-16
Siklós Város Önkormányzata Siklós város Szőlőhegy területén ivóvízhálózat építése, vízmű telepek létesítése, házi vízbekötések 2009-04-03 - 2009-10-06
Pécsi Vízmű Zrt Pécs, Magaslati úton és Kodály Z.u.-Aradi Vértanúk úti csomópontban vízvezeték rekonstrukció 2009-07-20 - 2009-09-09
Baranya Aszfalt Kft Pécs, 58. sz. főút 3+175 - 6+000 és 6+935 - 9+020 km közöttivóvíz vezeték kiváltási munkái és körforgalom csapadékcsatorna építési munkái 2008-11-11 - 2009-04-14