• Minőségpolitika
 • Oklevelek

A WOLFBAU TEAM Kft.
minőség- környezetközpontú-, munkahelyi egészségvédelem és biztonság- és energiairányítási politikája

A WOLFBAU TEAM Kft. legfőbb célja, hogy az általa kivitelezett létesítmények és építés-szerelési tevékenysége folyamatosan és maradéktalanul elégítse ki vevői igényeit.
A környezet- és egészségvédelmi munkabiztonsági előírások és elvárások betartásával, a rendelkezésre álló energiaforrások hatékony felhasználásával, a vevői kapcsolatok tökéletesítésével igyekszünk végezni munkánkat valamennyi partnerünk megelégedésére törekedve.
A fenti cél elérése érdekében:

 • A Társaság minden dolgozója felelősséget vállal az integrált irányítási rendszer hatékony működtetéséért és folyamatos javításáért, valamint a minőség- környezet- és egészségvédelmi- munkahelyi biztonság központú gondolkodásért, a tudatos energia felhasználásért.
 • Beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztásánál arra törekszünk, hogy azok legyenek elkötelezettek a Kft. minőség- környezeti- MEB- és EIR politikájával kapcsolatban.
 • Megbízható beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal a kölcsönösen előnyös partnerkapcsolat kialakítására, és annak folyamatos javítására törekszünk.
 • Biztosítjuk a folyamatos műszaki fejlesztést.
 • Tevékenységünk végzése során ügyelünk a technológia betartására, a környezet és az ember megóvására, a hatékony energia felhasználásra.
 • Környezeti- egészségvédelmi-, munkabiztonsági- és tudatos energia felhasználási-, energiahatékonysági megfelelésünket elvárások szerinti intézkedéseinkkel folyamatosan és naprakészen igyekszünk megvalósítani.
 • Feladatunknak tekintjük a fajlagos anyag- és energiafelhasználás fokozatos javítását.
 • Kötelezettséget vállalunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának- és egyéb kapcsolódó környezeti hatások csökkentésére.
 • Az energiateljesítmény folyamatos javítására ösztönözzük munkatársainkat.
 • Az energiatakarékos megoldások lehetőségét minden műveletünkkel kapcsolatban megvizsgáljuk, és ahol lehet, ezeket előnyben részesítjük.
 • Fontosnak tartjuk:
  • A határozott, együttműködő, önállóan döntő, folyamatosan képzett, önmagával, személyi és tárgyi környezetével, az emberi egészség megóvásával, munkahelyi biztonsággal, az energiahordozók takarékos felhasználásával szemben igényes, anyagilag megfelelően motivált, minőségi munkát végző vezetők és munkatársak alkalmazását, a személyi teljesítmények figyelemmel kísérését, értékelését és elismerését.
  • A kellemes munkahelyi légkört,
  • A szakmai- környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi, valamint az emberi egészség védelmére és megőrzésére vonatkozó jogszabályok követelményeinek betartását.
  • Az energiafelhasználásra, fogyasztásra és hatékonyságra irányuló jogi követelményeknek és minden egyéb vállalt felelősségvállalásainknak való megfelelést.
  • A termékek, eszközök, szolgáltatások beszerzésénél figyelemmel leszünk azok energiahatékonyságot jellemző tulajdonságaira.
  • Kivitelezési tevékenységünk során az energiateljesítmény fejlesztésére irányuló kivitelezési módokat válasszuk, jobb hatásfokú berendezéseket, építészeti megoldásokat alkalmazzunk.
  • Munkatársaink, alvállalkozóink körében erősítjük az ésszerű, tudatos energiafelhasználást.
  • A környezetvédelmi és a munkavédelmi, energia felhasználásra vonatkozó jogszabályok és egyéb általunk vállalt követelményeknek valómegfelelés időszakos elemzését, értékelését,
  • Rendkívüli környezetszennyezések, balesetek és egyéb az emberi egészséget, biztonságot veszélyeztető események megakadályozását,
  • Az emberi egészség védelmét, környezetünk kímélését
   - a kivitelezési tevékenység során kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségének határérték alatt tartásával,
   - az eddig is kis mennyiségben felhasznált veszélyes anyagok felhasználásának és a veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentésével.

A minőség- környezeti-, MEB és EIR politikában megfogalmazottak elérését az ügyvezetés által meghatározott minőség- környezeti- ME és EIR célok, és azok megvalósítására kitűzött programok segítségével kívánjuk biztosítani.
Fontosnak tartjuk és vállaljuk megbízóinkkal, alvállalkozóinkkal és más fontos partnerekkel, érdekelt felekkel való kölcsönös információ cserét a minőségi- környezeti- egészségvédelmi és munkahelyi biztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos megfelelés, illetve teljesítés folyamatos javítása tekintetében.
Társaságunk ügyvezetése elkötelezett az integrált irányítási rendszer kidolgozása, bevezetése és fenntartása iránt. Elhatározott célja, hogy a Társaságnál foglalkoztatott minden alkalmazott, a Kft. közös érdekeitől vezérelten az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001: 2008 és az ISO 50001:2011 szabványok alapján kidolgozott minőség- környezet munkahelyi egészségvédelmi – és biztonságirányítási, energiahatékonysági rendszer előírásainak megfelelően végezze tevékenységét.
A WOLFBAU TEAM Kft. vezetői aktív szerepet vállalnak az integrált irányítási rendszer szervezésében és megvalósításában, minden munkatárstól, és alvállalkozótól elvárják, hogy a minőség- és környezeti- MEB és EIR politikát ismerjék és megértsék, megvalósítsák és fenntartását alkotó módon támogassák, és ezáltal a folyamatos javítást biztosítsák.

Pécs, 2022. október 10.
Farkas Zoltán
ügyvezető