Megrendelő Munka megnevezése Időtartam Kép
Pécsi Vízmű Zrt Pécs, Közműalagútban (KAF) végzett szennyvízcsatorna bekötővezetékek rekonstrukciója 2004-01-01 - 2004-12-15
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft Mohács, szennyvízcsatornázás III. ütem, szennyvíz bekötő vezetékek kivitelezésével, úthelyreállítással 2004-03-01 - 2004-11-15
SADE Magyarország Kft Pécs, Szabolcsfalu II-III. ütem szennyvízcsatornázása 2004-07-19 - 2004-10-14
Kozármisleny Község Önkormányzata Kozármisleny, Csikósvölgy-dél mezőgazdasági feltáró út építése 2004-02-01 - 2004-07-23