Projekt Rövid Ismertetése

A sportkomplexum működtetéséhez szükséges parkolóhelyek biztosítása érdekében Pécs város belterületén, a vasútállomástól délre, egy a Verseny utca északi oldalán található magántulajdonú ingatlanon 1815,4 m2 területtel új, zárt személygépkocsi parkoló került kialakításra a hozzá tartozó 2 db útcsatlakozással. 

Ezen ingatlan előtti szakaszán, a közterület teljes szélességében átépítésre került. Ennek keretében egy új gyalogátkelőhely létesült és az úttest déli oldalán egy 3 férőhelyes buszparkoló létesült. 

A Verseny utca útburkolata 166,29 m hosszon átépítésre-, valamint részlegesen szélesítésre került. A közlekedési létesítményekhez csapadékvíz-elvezető rendszer került kiépítésre. 

A parkoló területén és a gyalogátkelő mellett térvilágító került telepítésre. 

A parkoló két közterületi csatlakozásnál 1-1 db sorompó került telepítésre. A parkoló területén többszintes növényállománnyal parkosítás valósult meg.